Termini i lokacija

Termini:

Utorak: 18:00 - 19:30
Četvrtak: 18:00 - 19:30

Lokacija:

OŠ Dolac, Dolac 12