ZNKR Iaido

Zen Nippon Kendo Renmei Iaido.

Zen Nippon Kendo Renmei Iaido je Iaido stil krovne svjetske kendo federacije - All Japan Kendo Federation.  Ovaj stil je poznat kao seitei Iaido ili Zenken Iaido. Osnovan je kako bi se promovirao iaido unutar kendo zajednice te da bi se mogao koristiti kao standard za sva polaganja i natjecanja unutar federacije. Kao rezultat toga ZNKR Iaido je najprepoznatljvija forma iaido-a u svijetu.

1966. godine na Iaido turniru u Osaki je odlučeno da će se stvoriti standardizirani sistem iaido formi, te je 1969. odbor od 11 visokorangiranih učitelja različitih škola sastavio sedam kata. 
Prvi javni nastup novoosnovanog ZNKR Iaido-a održao je u travnju 1969. Kamimoto Eichi u Butokuden-u u Kyotu. 1980. godine dodane su još tri kate, a 2001. još dodatne dvije. ZNKR Iaido ukupno sadrži 12 kata.


Komisija iz 1969. godine, te rang i imena škola pojedinih učitelja:
- Danzaki Tomoaki, 9. Dan Hanshi, Muso Shinden Ryu
- Yamatsuta Jukichi, 9. Dan Hanshi, Muso Shinden Ryu
- Yamamoto Harusuke, 9. Dan Hanshi, Muso Jikiden Eishin Ryu
- Masaoka Kazumi, 9. Dan Hanshi, Muso Jikiden Eishin Ryu
- Muto Shuzo, Hanshi, 9. Dan Hanshi, Hasegawa Eishin Ryu
- Kamimoto Eichi, 9. Dan Hanshi, Hasegawa Eishin Ryu
- Yoshizawa Ikki, 9. Dan Hanshi, Hoki Ryu
- Tsumaki Seirin, 8. Dan Kyoshi, Tamiya Ryu
- Suetsugo Tomezo 8. Dan Kyoshi, Muso Shinden Ryu
- Nukada Hisashi, 8. Dan Kyoshi, Muso Shinden Ryu
- Ohmura Tadaji, 8. Dan Kyoshi, Muso Shinden Ryu
- Sawayama Shuzo 8. Dan Kiyoshi, Hoki Ryu

Komisija iz 1980. godine:
- Danzaki Tomoaki, 9. Dan Hanshi, Muso Shinden Ryu
- Kamimoto Eichi, 9. Dan Hanshi, Muso Shinden Ryu
- Hashimoto Masatake, 9. Dan Hanshi, Muso Jikiden Eishin Ryu
- Wada Hachiro, 8. Dan Hanshi, Muso Shinden Ryu
- Mitani Yoshisato, 8. Dan Hanshi, Muso Jikiden Eishin Ryu
- Sawayama Shuzo, 8. Dan Hanshi, Hoki Ryu


Zen nippon kendo renmei iaido uključuje 4 sjedeće i 8 stojećih kata, koje prikazuju najprepoznatljivije tehnike različitih tradicionalnih škola, te sadržavaju horizontalne, vertikalne, dijagonalne i uzastopne rezove, kao i ubode.


Lista kata: