Novo zvanje u klubu

Na ovogodišnjem međunarodnom Iaido seminaru u Magglingenu (Švicarska) naš Marko Vejvoda je uspješno položio yon(4.)dan zvanje!